YEDEK LİSTESİ
Silivrikapı FCTOPLAM DEĞER 38,392,167 RB$
üstsoğuksuTOPLAM DEĞER 48,448,000 RB$