YEDEK LİSTESİ
Silivrikapı FC.TOPLAM DEĞER 68,390,833 RB$
üstsoğuksuTOPLAM DEĞER 76,099,167 RB$