YEDEK LİSTESİ
Silivrikapı FC.TOPLAM DEĞER 74,206,833 RB$
üstsoğuksuTOPLAM DEĞER 73,011,333 RB$