YEDEK LİSTESİ
Silivrikapı FC.TOPLAM DEĞER 68,390,833 RB$
üstsoğuksuTOPLAM DEĞER 83,518,167 RB$